Contisol Industri AB är specialiserat inom teknisk isolering för kunder verksamma inom petroleum- kraft- pappersindustrin och offshore.

I företaget finns det mer än 40 år av erfarenhet med cistern- rörisolering, plåtslageri och smide.

Vår position på marknaden bekräftas av mångårigt samarbete med kunder som ställer högsta kvalitets- och säkerhetskrav.