Cistern och rörisolering

Vår specialitet är cisternisolering. Företaget arbetar med specialanpassad utrustning och med mycket lång erfarenhet inom detta område kan vi nog räknas som ett av de mest kunniga i Sverige.

Rörisolering ingår också i vårt utbud. Då vi arbetar mest inom petroleum- värme- kraft- och pappersindustrin, utgår vi från SSG som vår standardnorm.