Miljö och kvalité

Kvalité är ett ord med stor innebörd. För oss innebär det att anpassa vår verksamhet efter lagar, förordningar och inom dessa ramar utföra våra uppdrag med största möjliga tillfredsställelse för alla våra kunder. Det innebär också att i samtanke på miljön se framåt och utveckla oss för framtida behov för att som företag vara verksamma för lång tid framöver.

Vi arbetar naturligtvis med ett förebyggande och systematiskt HMS-arbete. Detta leder till en bra arbetsmiljö tycker vi och det gynnar alla på arbetsplatsen och den yttre miljön. Genom att bedriva vårt HMS-arbete på ett systematiskt sätt kan vi upptäcka risker i arbetet och för vår miljö och därmed åtgärda dem i tid.

HMS-arbetet ingår som en naturlig del i Contisols dagliga verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och den yttre miljön.

På våra byggarbetsplatser görs regelbundna skyddsronder för egna och underentreprenörers arbete, på så sätt skapar vi tillsammans genom en höjd nivå på vårt HMS-arbete en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare.